Klik hier om de leg-instructie als PDF te downloaden 

Het beste moment voor het plaatsen van het terras is bij een temperatuur tussen 10 en 20 graden Celsius. Sterk wisselende temperaturen kunnen invloed hebben op de toleranties van het materiaal.

Houdt bij temperatuurverschil rekening met uitzetting van de terrasplanken door minimaal 3cm ruimte rondom het terras aan te houden met schuttingen, bomen, muren etc. Houd altijd de montageafstanden in de montage-instructie aan! (afb. 2)

Zorg voor voldoende afwatering door het terras onder een lichte helling te plaatsen in de lengterichting van de terrasplanken. Deze helling dient minimaal 0.5 cm per meter te bedragen.

Bij gebruik van een schroeftol wordt er aangeraden het koppel van de schroeftol zodanig in te stellen dat de schroef niet ‘dol’ kan draaien. Bij zagen een fijne zaagtand gebruiken.

Zorg voor een vlakke en stabiele ondergrond om verzakking en vervorming van het terras tegen te gaan. Gebruik bijvoorbeeld steen/tegels (maximaal om de 40 cm onder de liggers). Gebruik eventueel anti-worteldoek om onkruid tegen te gaan maar leg dit niet direct onder de terrasplanken i.v.m. een goede ventilatie. Het doek kan het beste direct op de ondergrond geplaatst worden. Voldoende ventilatie is noodzakelijk!

Monteer de terrasdelen aan de kopse zijden nooit tegen elkaar, maar zorg voor minimaal 5mm ruimte tussen de terrasdelen. Bij het einde van een terrasdeel en het begin van een nieuw terrasdeel dubbele liggers gebruiken. (afb. 5)

De begin- en eindplanken kunnen worden vastgezet door start en eindclips te gebruiken of door schroeven in de zij-groef van de terrasplank te plaatsen. Er wordt geadviseerd het schroefgat in dit geval voor te boren om splijten te voorkomen (afb. 6). De uiteinden van de terrasplanken liggen bij voorkeur gelijk met de onderliggers. Is dit niet mogelijk dan mogen de terrasplanken maximaal 5 cm oversteken t.o.v. de onderliggers.

Om een stabiel terras te waarborgen, wordt er geadviseerd om de terrasdelen in (wild)verband te monteren, met een minimum verschil van 50 mm. (afb 5)

Indien het terras niet direct geplaatst wordt, dienen de terrasdelen en onderliggers horizontaal opgeslagen te worden.

Hout Kunststof Composiet is een natuurproduct en daarom zal er, net als bij hardhout, een lichte kleurvervaging op kunnen treden na het leggen van een terras. Deze kleurvervaging zal echter, in tegenstelling tot hout, zeer gering zijn. Dit heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit.

Bij het verwijderen van (vet)vlekken of andere plekken een niet-bijtend reinigingsmiddel en schuurspons gebruiken en afspoelen met water. Hardnekkige plekken of brandplekken voorzichtig wegschuren in de richting van de groeven.

Het terrassysteem is bestemd voor privégebruik en niet geschikt voor professionele of constructieve doeleinden.

Het terrassysteem niet binnenshuis, in vluchtwegen of in brandgangen verwerken.

Tuinmaterialenkade.nl is niet aansprakelijk voor gebreken die veroorzaakt zijn door onjuiste montage, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud.

Leg-instructie terrasplanken Tuinmaterialenkade.nl

Klik hier om de leg-instructie als PDF te downloaden